Życie na studiach

absolwenci kierunku Fotografia reklamowa szybko znajdują pracę

Osoby rozpoczynające studia muszą zdawać sobie sprawę z tego, że będą musiały przyzwyczaić się do nowego trybu nauki. Już przyglądając się planowi zajęć można zauważyć parę nowości. Przede wszystkim, zajęcie trwają dwukrotnie dłużej niż szkolne lekcje, a więc nie 45 lecz 90 minut. Na początku może się to wydawać bardzo długo, lecz świeżo upieczeni studenci z pewnością szybko zauważą, że jest to optymalny czas na przekazanie dużej ilości wiedzy lub przećwiczenie praktycznych umiejętności.

Dodatkowo, nierzadko zdarzają się dni, kiedy zajęcia są przedzielone nawet parogodzinnymi okienkami. Jest to spory mankament, jednak z drugiej strony, umożliwia to podjęcie pracy lub pogodzenie ze sobą dwóch kierunków studiów. Inną ważną zmianą jest to, że w odróżnieniu od nauki w szkole średniej, na studiach przedmioty nie trwają parę lat, lecz najczęściej jedne lub dwa semestry. Oceny z tych przedmiotów są wystawiane na podstawie końcowego egzaminu zdawanego w czasie sesji. Chociaż istnieją również odpowiedniki kartkówek i sprawdzianów – mianowicie kolokwia, to są one potrzebne do zaliczeni ćwiczeń, nie zaś wykładów, z których zdaję się właśnie egzamin. Oczywiście każdy kierunek ma swoje specyfiki – na filologiach co roku zdaje się egzamin z praktycznej nauki języka, na kierunkach technicznych rzadkością są egzaminy ustne, które są częste na kierunkach humanistycznych.

coaching studia social-media Poznań

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *