Terminologia na studiach

Czytając o studiach lub przysłuchując się rozmowom studentów osoby szykujące się do kontynuacji edukacji na wyższych uczelniach mogą poczuć się nieswojo. Wszystko dlatego, że wraz z opuszczeniem liceum wkracza się w świat nowych terminów i nowych zasad dotyczących edukacji. Rok akademicki dzieli się na semestry, podczas których studenci uczęszczają na wykłady i ćwiczenia.

Przedmioty mogą trwać semestr lub dwa i kończą się egzaminem. Zazwyczaj ćwiczenia są uzupełnieniem wykładów. Z ćwiczeń zdobywa się zaliczenia, z wykładów zaś zdaje się egzaminy. Niekiedy egzaminy obejmują materiał większy niż ten, który trzeba było opanować przy zdaniu matury, dlatego niezwykle ważne jest to, by posiadać zdolność organizacji własnej pracy i uczyć się systematycznie.

Nauka na parę dni przed poważnym egzaminem może nic nie dać, a do tego wiedza zdobyta w ten sposób łatwo zostanie zapomniana, a przecież będzie potrzebna nie tylko przy zdawaniu egzaminów na wyższych studiach, lecz również w czasie późniejszego wykonywania zawodu. W czasie semestru studenci zdają kolokwia, które można porównać do szkolnych sprawdzianów. Popularne wśród prowadzących są również tak zwane wejściówki, a więc krótkie kartkówki sprawdzające opanowanie materiału zazwyczaj z poprzednich zajęć.

studia na kierunku coaching event manager studia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *