Pierwsze dni na uczelni

zarządzanie big data

Wraz z początkiem października duże miasta akademickie zapełniają się świeżo upieczonymi studentami rozpoczynającymi edukację na wybranych przez siebie kierunkach. Często są to osoby z innych miast, które mogą czuć się nieswojo w nowym otoczeniu. Dlatego ważne jest, by odpowiednio przygotowały się przed rozpoczęciem tego ważnego etapu w życiu, jakim są studia. Opuszczając szkołę średnią jest się przyzwyczajonym do tego, że oceny wystawiane są w skali sześciostopniowej oraz zapisywane są w dzienniku. Na studiach jest inaczej – tam skala zaczyna się od dwójki, która, odwrotnie niż w liceum czy technikum nie oznacza, że zdało się egzamin czy też kolokwium, lecz że należy podejść do poprawki. Oceny nie są zaś zapisywane do dziennika, lecz do indeksu. Można go porównać do dzienniczka ucznia. Każdy student posiada własny indeks, który przedstawia w trakcie egzaminu i który jest dowodem na to, że zaliczyło się rok. Wykładowcy wpisują oceny do odpowiednich rubryk i na podstawie uzyskanych wpisów student kończy rok lub też semestr. Do egzaminów podchodzi się w wyznaczonym przez wykładowców terminie. Można również skorzystać z tak zwanych terminów zerowych, a więc przystąpić do egzaminu wcześniej. Zależy to jednak od indywidualnego podejścia wykładowcy i możliwości przeprowadzenia takiego przedterminowego egzaminu.

studia na kierunku Coaching Fotografia studia podyplomowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *