Pewne wejście w pierwszy rok studiów

zobacz ofertę Fotografia studia podyplomowe

Dowiadując się o przyjęciu na wybrany kierunek studiów maturzyści odczuwają nie tylko radość, ale i obawę co do tego, czy odnajdą się w nowym środowisku i czy dadzą sobie radę z nauką i nowymi zasadami edukacji, różnymi od tych, do których są przyzwyczajeni. Warto więc przed rozpoczęciem roku akademickiego poznać podstawowe terminy i reguły. Na studiach uczęszcza się najczęściej na dwa rodzaje zajęć – ćwiczenia i wykłady. Pierwszy typ to zajęcia prowadzone w małych grupach, zazwyczaj przez osoby z tytułem magistra i doktora.

Pozwalają one zdobyć praktyczne umiejętności, na nich również jest najwięcej czasu na prowadzenie dyskusji i zadawanie pytań. Wykłady zaś przeznaczone są dla całego roku i prowadzi je zazwyczaj profesor. Podczas wykładów poznaje się teorię danego przedmiotu. Wykłady kończą się egzaminami, do których można podejść tylko po zdobyciu zaliczenia ćwiczeń. Egzaminy – pisemne lub ustne – mają miejsce podczas sesji kończącej semestr i mogą mieć formę pisemną lub ustną. Wybór formy zależy od prowadzącego i specyfiki danego przedmiotu. Na kierunkach humanistycznych przeważają egzaminy ustne, na technicznych i ścisłych zaś, ze względu na konieczność dokonywania obliczeń – pisemne.

Doradztwo biznesowe studia Poznań studia informatyczne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *