Czas zdawania egzaminów

Fotografia Poznań

Aby zaliczyć dany przedmiot na studiach trzeba zdać z niego egzamin kończący semestr lub rok nauki. Egzaminy odbywają się w czasie sesji, a więc okresu podczas którego nie odbywają się już zajęcia. Sesja to najcięższy okres dla studenta, ponieważ niekiedy podczas dwóch tygodni musi zdać kilka trudnych egzaminów. W zależności od charakteru przedmiotu oraz preferencji prowadzącego egzamin może mieć formę pisemną lub ustną. Egzaminy pisemne na studiach humanistycznych zazwyczaj składają się z kilku pytań, na które należy jak najbardziej szczegółowo odpowiedzieć, używając zdobytej w ciągu roku wiedzy. Coraz częściej można również spotkać testy wielokrotnego wyboru. Na filologiach obcych pisemna część egzaminu z praktycznej nauki języka trwa nawet kilka godzin, ponieważ składa się ona z kilku części. Egzaminy ustne potrafią trwać nawet cały dzień. Najlepiej, kiedy wcześniej zostanie przygotowana lista i ustalona kolejność zdawania. Wówczas uniknie się wielogodzinnego oczekiwania przed pokojem egzaminującego, co jest niezwykle stresujące. Jeśli nie uda się zdać egzaminu za pierwszym podejściem, można przystąpić do sesji poprawkowej, która jest od razu po zwykłej (w przypadku zimowej) lub po wakacjach, we wrześniu. W przypadku drugiego niepowodzenia należy zgłosić wniosek o przyznanie warunkowego zaliczenia roku lub semestru i przygotowywać na egzamin warunkowy.

doradztwo biznesowe Poznań studia reklamowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *